Rygehus vant prosjektkonkurranse

Rygehus vant prosjektkonkurranse i sterk konkurranse med Jærbygg og Klepphus. Rygehus vant 2 av 3 delfelt i Maudlandsveien og skal bygge 14 boliger som legges ut for salg i løpet av våren. Sandnes Tomteselskap har utviklet tomtene.

Les mer

Sentral godkjenning gitt til Rygehus AS

I dag fikk Rygehus AS sentral godkjenning i tiltaksklasse 2. Formålet med sentral godkjenning er å sikre at foretaket som ansvarlig etter plan og bygningsloven som søker, prosjekterende, utførende eller kontrollerende har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å ivareta kravene i plan og bygningslovgivningen. Kvalifikasjonsbedømmelsen skal baseres på en samlet vurdering av foretakets organisasjon, foretakssystem og faglig…

Les mer