Boligprodusent med mål om å bli en ledende aktør innen boligbygging

Siden oppstarten i Januar 2010 har Rygehus allerede en god ordreinngang på både bolig og rehabiliteringsoppdrag.

Rygehus driver med eiendomsutvikling hvor de prosjekterer, selger og bygger egne boliger. Rygehus skal bestrebe seg på å ligge i forkant av utvikling og bruk av energi besparende tiltak til boliger. Optimalisering av funksjoner og gode løsninger skal kjennetegne et Rygehus. Boligene skal ha kostnadseffektive løsninger uten at det går på bekostning av god arkitektur. Uterommet vektlegges stor oppmerksomhet allerede i prosjekteringsfasen av boligene.

I tillegg rehabiliterer de både for private huseiere og profesjonelle aktører som boligbyggelag og borettslag.

Virksomheten omfatter også kjøp og utvikling av tomteområder, samt prosjektering og bygging hvor kunden selv har tomt.

Deres lange erfaring, gode leverandører og dyktige fagfolk setter Rygehus i stand til å tilby kvalitet slik at drømmen om et godt hjem kan realiseres på en trygg og god måte. Rygehus setter kvalitet foran kvantitet.

Rygehus har et nært samarbeid med distriktets beste arkitekter og godt kvalifiserte underleverandører.

Sentral godkjenning i tiltaksklasse 2
Formålet med sentral godkjenning er å sikre at foretaket som ansvarlig etter plan og bygningsloven som søker, prosjekterende, utførende eller kontrollerende har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å ivareta kravene i plan og bygningslovgivningen. Kvalifikasjonsbedømmelsen skal baseres på en samlet vurdering av foretakets organisasjon, foretakssystem og faglig ledelses utdanning og praksis.

Rygehus har med bakgrunn av daglig leders lange erfaring og kompetanse fått sentral godkjenning i tiltaksklasse 2.

Vi holder til i lyse trivelige lokaler i Øksnevad Næringspark, ved Klepp Stasjon.
Trinnfri adkomst fra bakkeplan.
—————–

Vår logo for nedlasting
Format for trykk og skjerm: Rygehus_logo