Boligblokk med 8 leiligheter til Rygehus

Rygehus vant prosjektkonkurransen om oppføring av boligblokk med 8 leiligheter på Malmheim/Julebygda.

malmheimI konkurranse med 2 andre utbyggere deltok vi i prosjektkonkurransen om oppføring av boligblokk 8 nye leiligheter på Malmheim/Julebygda.

Juryen kom frem til at det var vi som leverte det beste bidraget basert på løsning og sluttpris.

Leilighetene har størrelse fra 43 m2 til 90 m2, som gir muligheter til å fylle bygget med beboere i alle livets faser!

Vi takker Sandnes Tomteselskap for tildeling av prosjektet.