Energikrav i boliger: Hvordan møte fremtidens krav

I fremtiden vil det stilles stadig strengere energikrav til eksisterende boliger ved rehabilitering. Dette er avgjørende for å redusere energiforbruket og møte klimamålene.

Rygehus Byggfornyelse, sammen med våre samarbeidspartnere, ønsker å tilby gode råd og være din sparringspartner i denne prosessen. Sammen har vi kompetansen som trengs for å utvikle prosjekter som møter de økende behovene og kravene. Det finnes også flere gode støtteordninger via ENOVA for ulike tiltak, og vi kan gi råd om hvilke tiltak som bør vurderes i ditt prosjekt.

Les om støtteordninger: Oppgradering av bygningskroppen på Enova.no

Vedtatte energikrav

EU har vedtatt nye energikrav som gjelder både for boliger og næringsbygg:

  • Boligbygg: Må oppnå minimum energiklasse E innen 2030, og energiklasse D innen 2033.
  • Nærings- og offentlige bygg: Må oppnå de samme energiklassene som boliger innen henholdsvis 2027 og 2030.

Energimerkingen skal også endres, hvor energiklasse A vil tilsvare nullutslippsbygg, og G vil omfatte de 15 prosent minst energieffektive byggene.

EUs energisparemål

EU har satt mål om å kutte energiforbruket i boliger med 16 prosent innen 2030, sammenlignet med forbruket i 2020. Innen 2035 skal energiforbruket reduseres med 20-22 prosent. Halvparten av disse kuttene skal komme fra de minst energieffektive delene av boligmassen. For å oppnå dette, må landene tilby gode støtteordninger til forbrukerne, som skattefradrag, momskutt og direkte støtteordninger. Fritidsboliger, verneverdige bygg og bygg der det er teknisk eller økonomisk vanskelig å gjennomføre energieffektivisering, er unntatt fra disse kravene.

Hva betyr dette for deg som boligeier?

Den norske regjeringen har lansert en handlingsplan for energieffektivisering som foreslår å kutte 10 TWh av forbruket i bygninger innen 2030. Målet om nullutslippsboliger innen 2050 betyr at alle boliger må oppnå energiklasse A.

Totalt sett innebærer dette at alle norske boligeiere må forberede seg på å energieffektivisere eiendommene sine innen 2050. Dette gjelder enten man følger de gjeldende norske reglene eller EUs regelverk.

Gjør flere oppgraderinger samtidig

Energirenovering av eldre bygg kan være kostbart, men ved å gjøre flere oppgraderinger samtidig, kan det bli mer kostnadseffektivt. For eksempel, hvis du skal bytte kledning, bør du også vurdere å etterisolere og bytte vinduer. Etterisolering kan være dyrt som enkelttiltak, men kombinert med andre arbeider kan totalprisen bli lavere.

Rygehus
Vi kan hjelpe deg med å oppfylle både dagens og fremtidens energikrav.

Hva kan jeg gjøre som boligeier nå?

Hva som er mest fornuftig å starte med av energieffektivisering, avhenger av alderen på huset ditt. Det er viktig å bruke fagfolk for å sikre at arbeidet blir utført korrekt og at du får mest mulig ut av investeringen. Her er noen tiltak du kan vurdere:

  1. Etterisolering: Spesielt viktig for eldre hus med dårlig isolasjon.
  2. Bytte av vinduer og dører: Moderne, energieffektive vinduer og dører kan redusere varmetap betydelig.
  3. Oppgradering av varmesystemer: Vurder varmepumper eller andre energieffektive varmesystemer.
  4. Tetting av luftlekkasjer: Sikre at huset er godt tetthet for å redusere varmetap.
  5. Smart styring av energi: Bruk smarte termostater og energistyringssystemer for å optimalisere energibruken.

Ved å starte med disse tiltakene, kan du bidra til å møte fremtidens energikrav og samtidig redusere dine energiutgifter.

Kontakt oss i Rygehus Byggfornyelse for å få råd og hjelp til å planlegge ditt energieffektiviseringsprosjekt. Sammen kan vi skape et prosjekt som oppfyller både dagens og fremtidens krav.

Relaterte artikler

Bytte vinduer og dører

Bytte vinduer og dører: Investering i energibesparelse og komfort

Påbygg og tilbygg av boliger

Påbygg og tilbygg av boliger

Rehabilitering av boligen

Rehabilitering – et alternativ til ny bolig