Sentral godkjenning gitt til Rygehus AS

3e853905b878828bae52ee092a8e7caeI dag fikk Rygehus AS sentral godkjenning i tiltaksklasse 2.

Formålet med sentral godkjenning er å sikre at foretaket som ansvarlig etter plan og bygningsloven som søker, prosjekterende, utførende eller kontrollerende har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å ivareta kravene i plan og bygningslovgivningen. Kvalifikasjonsbedømmelsen skal baseres på en samlet vurdering av foretakets organisasjon, foretakssystem og faglig ledelses utdanning og praksis.